ZET

Niet iedere werkzoekende of uitkeringsgerechtigde kan op korte termijn naar regulier werk uitstromen. De afstand tot de arbeidsmarkt is soms gewoonweg te groot. ZET is een programma dat die werkzoekende leert verantwoordelijkheid te nemen over zijn eigen traject. De coach kan coachen op afstand (e-coaching), voortgang bijhouden, begeleiden en motiveren via het programma en groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken organiseren als dat nodig is.

ZET

De opzet van ZET is dat de werkzoekende leert zelf actief en zelfstandig te worden. De werkzoekende kan zelfstandig met ZET werken en zelf op zoek naar passend, duurzaam werk. De methodiek van ZET is erop gericht juist deze doelgroep te leren verantwoordelijkheid te nemen. Dit gebeurt door een zeer gebruiksvriendelijk programma en door kleine, concrete leerdoelen te formuleren en daarbij behorende stappen te ondernemen.

Via een eigen login kan de coach de voortgang van zijn cliënten volgen. Het digitale portfolio kan als basis dienen voor de voortgangsgesprekken met de cliënten.

Demo

ZET zelf ervaren? We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende presentatie. Neem voor een demonstratie op locatie contact op met onze accountmanager.

Doelgroep

De doelgroep kan bestaan uit laagopgeleide autochtone en allochtone werkzoekenden, waarbij van de laatsten wel een zeker taalniveau wordt verwacht (A2 – B1).

Doel

Doel van ZET is het vinden van passend en duurzaam werk. De werkzoekende wordt gestimuleerd om zelf het voortouw te nemen en zijn traject gestalte te geven.

Voordelen

 • Voor Re-integratiebureaus / UWV & Gemeenten
  • Goedkopere trajecten
  • Bedienen van moeilijke doelgroep
  • Inzet op Zelfsturing
  • Inzet op digitale dienstverlening
  • Duurzame uitstroom
  • Schaalbaarheid
  • Tijdsbesparing in trajecten vanaf 25%
  • Goede opslag gegevens
  • Ruimere Caseload
  • Instrumenten om resultaten te meten
  • Rapportagemogelijkheden
  • Outplacement – on the job coaching
 • Voor coaches en werkplekbegeleiders
  • Complete methode
  • Maatwerk kunnen leveren
  • Praktisch & direct inzetbaar
  • Voor laagopgeleiden
  • E-coaching mogelijk
  • Tijdwinst door inzet e-learning
  • Voortgang en Portfolio inzichtelijk
 • Voor cliënten
  • Motiverend
  • Aansluitend bij eigen situatie
  • Kleine overzichtelijk stappen
  • Zelfstandig aan de slag
  • Zelf in controle
  • Focus op cruciale vaardigheden
  • Gebruiksvriendelijk leerportaal

Referenties

 • Albeda Collega
 • TRACK reïntegratie & bemiddeling
 • Patijnenburg
 • Agens
 • Roteb

Download