Van A tot Zorg

Van A tot Zorg is een blended taalmethodiek voor de zorgsector, ontwikkeld in opdracht van de gemeente Rotterdam en in samenwerking met Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport. Van A tot Zorg bestaat uit oefenboeken, e-learning en praktijkopdrachten. Alle opdrachten komen uit en spelen zich af in de context van de zorg.

Via film, e-learning, groepsopdrachten en praktijkopdrachten worden alle onderdelen behandeld. Het programma is opgebouwd aan de hand van de thema’s:

 • Introductie
 • Zorgvragers
 • Werkzaamheden
 • De werkplek
 • De zorg en ik

De taalmethodiek is breed inzetbaar voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is in de zorg. Het programma is ook zeer geschikt voor mantelzorgers die een betere beheersing van de Nederlandse taal en bij zorg horende begrippen zoeken.  Met deze praktische taalmethodiek kan in de beroepscontext worden gewerkt aan algemene en beroepsspecifieke taalvaardigheden. Tot slot is de methodiek ook breder inzetbaar binnen onderwijsinstellingen, gemeenten/UWV, (non)profit organisaties.

Demo

Neem voor een demonstratie op locatie contact met ons op.

Doelgroep

 • Potentiële werknemers (met een WWB-uitkering) waarvoor taal een barrière vormt om zich in te schrijven voor een opleiding in de zorgsector
 • Werkende medewerkers in de zorgsector waarvan het taalniveau een belemmering vormt om het werk goed, veilig en productief uit te voeren
 • Werkende medewerkers in de zorgsector waarvan het taalniveau een belemmering vormt om door te stromen naar een hogere functie
 • Vrijwilligers/mantelzorgers
 • Leerlingen uit zorgopleidingen

Doel

De doelstelling van ‘van A tot Zorg’ is dat het niveau Nederlands van deelnemers met beginniveau 1F kan doorgroeien naar een zorggerelateerd taalniveau 2F, zodat deelnemers:

 • in een opleiding op niveau 1, 2 of 3 binnen de zorg kunnen instromen;
 • op een hoger opleidingsniveau kunnen instromen, waardoor bij de startfuncties in de zorg ruimte
  ontstaat voor nieuwe instroom;
 • hun huidige werkzaamheden in de zorgsector beter en veilig kunnen uitvoeren

Voordelen

 • voor de werkgever
  • Verhoogt de productiviteit
  • Verhoogt de motivatie van de werknemer
  • Veiligere situaties op de werkvloer
  • Gebruik van specifiek vakjargon in de methode
  • Bedrijfsmateriaal in leerportaal
  • Tijdwinst door inzet e-learning
  • Werknemer kan in eigen tijd doorleren
 • voor de werknemer
  • Motiverend
  • Sluit aan bij eigen werk(plek)
  • Zelf in controle
  • Meer plezier in het werk
  • Prettigere omgang met collega’s
  • Gebruiksvriendelijk leerportaal
 • voor de docent
  • Complete methode
  • Maatwerk kunnen leveren
  • Praktisch & direct inzetbaar
  • Geschikt voor heterogene groepen
  • Te combineren met Werkend Nederlands (van 0 tot B1)
  • Lesstof op niveau 1F, richting 2F
  • Mogelijkheid materiaal uit de praktijk in te zetten
  • Tijdwinst door inzet e-learning
  • Voortgang inzichtelijk