Thuis in Nederlands

Thuis in Nederlands is een innovatieve, multimediale methode oorspronkelijk opgezet voor inburgeraars OGO volgens de oude inburgeringsprocedures.

Het programma is nu prima geschikt voor het verwerven van praktische vaardigheden op het gebied van opvoeding, gezondheid en onderwijs.

De competenties – lezen, spreken, luisteren, schrijven en gespreksvaardigheid – worden op verschillende manieren geoefend. Dit gebeurt online via e-learning en in de groepslessen. Via vele opdrachten worden deelnemers gestimuleerd de aangeleerde stof en vaardigheden daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Cursist aan de slag met de e-learning van TiN TiN leert deelnemers stapsgewijs en met afnemende begeleiding te laten handelen in belangrijke situaties in de praktijk. Daarvoor worden de volgende leermiddelen ingezet:
  • E-learning & e-coaching
  • Groepslessen
  • Televisieserie
  • Praktijkopdrachten
  • Examenvoorbereiding
NB. Dit is een programma voor het oude inburgeringsexamen. Zoekt u een inburgeringsprogramma voor het huidige inburgeringsexamen, kijk dan naar NL247.

Demo

Neem voor een demonstratie op locatie contact op met onze accountmanager.

Doelgroep

De methode TiN is afgestemd op de levensomstandigheden van de doelgroep, voornamelijk vrouwelijke oudkomers, doordat bijvoorbeeld verschillende onderdelen van het programma in de eigen tijd afgerond kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer de kinderen op bed liggen of nadat ze naar school zijn gebracht.

Doel

Het doel van de methode is om deelnemers effectief toe te leiden naar duurzame participatie in de Nederlandse maatschappij. Alle lessen zijn erop gericht om taal, kennis en houding adequaat toe te passen in de praktijk.

Voordelen

  • De deelnemer kan veelal zelfstandig werken
  • Veel visuele en auditieve ondersteuning
  • Flexibel inzetbaar
  • Begin- en eindtoets bij iedere CP

Referenties

Download