Ronduit Nederlands

Ronduit Nederlands is een online KNS programma voor iedereen die zich zelfstandig wil voorbereiden op het examen KNS! Ronduit Nederland bestaat uit de acht thema’s die beschreven zijn in de eindtermen KNS. Het programma bestaat uit acht thema’s. Is de cursist klaar met alle thema’s? Dan kan hij oefenen met de examens in Ronduit Nederlands. De examens hebben dezelfde lay-out als het echte examen.

Ronduit Nederlands

Ieder thema bestaat uit:

  • een filmpje
  • een begintoets
  • vragen bij de film
  • oefenen met kennis
  • een thematoets

Demo

Doelgroep

Ronduit Nederlands is geschikt voor iedereen die zich (zelfstandig) wil voorbereiden op het onderdeel KNS uit het inburgeringsexamen, of expats die zich (verder) willen verdiepen in de Nederlandse samenleving.

Doel

Doel van Ronduit Nederlands is een optimale voorbereiding op het onderdeel KNS uit het inburgeringsexamen.

Voordelen

  • Het programma is geheel online zodat de cursist het programma overal kan gebruiken en meteen feedback krijgt op wat hij doet
  • Volledig zelfstandig te gebruiken
  • De voortgang is inzichtelijk, zowel voor de cursist als de docent
  • De inhoud kan eindeloos herhaald worden

Referenties

Download