Ondernemend Nederlands

Ondernemend Nederlands (ON) is een educatief programma oorspronkelijk bedoeld voor inburgeraars met het profiel Ondernemerschap volgens de oude inburgeringsprocedure.

Het programma is nu prima geschikt voor het verwerven van taal- en andere relevante vaardigheden op het gebied van ondernemen en het beginnen van een eigen bedrijf.

De stof wordt aangeboden volgens de beproefde blended learning methodiek van 247leren, een combinatie van film, e-learning, groepsbijeenkomsten, portfolio, begeleiding door een coach / docent en examenvoorbereiding

Ondernemend Nederlands Alle taal die in Ondernemend Nederlands geleerd wordt is ontleend aan de praktijk van de inburgeraar met het profiel Ondernemerschap. Dat betekent dat wat de inburgeraar leert en de praktijk waarin hij het geleerde kan gebruiken nauw met elkaar verbonden zijn. De methodiek bestaat daarom uit onderdelen die erop gericht zijn leren en de praktijk met elkaar te verbinden. Bovendien worden verschillende onderdelen ingezet die elkaar ondersteunen en versterken (blended learning).
  • E-learning
  • Groepslessen
  • Televisieserie
  • Praktijkopdrachten
  • Examenvoorbereiding
NB. Dit is een programma voor het oude inburgeringsexamen. Zoekt u een inburgeringsprogramma voor het huidige inburgeringsexamen, kijk dan naar NL247.

Demo

Neem voor een demonstratie op locatie contact op met onze accountmanager.

Doelgroep

Ondernemend Nederlands is bedoeld voor inburgeraars of anderstaligen die zelfstandig een onderneming voeren of de ambitie hebben om een onderneming te beginnen.

Doel

Ondernemend Nederlands geeft concrete (taal)vaardigheden en handvatten voor het beginnen van een eigen bedrijf.

Voordelen

  • De deelnemer kan veelal zelfstandig werken
  • Veel visuele en auditieve ondersteuning
  • Flexibel inzetbaar
  • Begin- en eindtoets bij iedere CP

Download