NL247

Het inburgeringsprogramma NL247 is specifiek ontwikkeld op de eisen van het huidige inburgeringsexamen. De lesstof wordt volgens de beproefde 247leren methode in blended vorm aangeboden, via e-learning, groepslessen en praktijkopdrachten. Naast de algemene taalvaardigheden worden de examenvaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven ook apart aangeboden.


NL247 - Het inburgeringsprogramma van ITpreneurs

Via film, e-learning, groepslessen en praktijkopdrachten worden alle onderdelen die in het examen terug (kunnen) komen behandeld. Het programma is opgebouwd aan de hand van 14 thema’s binnen de modules:

 • dagelijks leven
 • werk
 • opleiding

Naast het digitale gedeelte bevat het programma uitgebreid foliomateriaal met leesteksten, formulieren, grammatica-oefeningen, spreek- en schrijfopdrachten en praktijkopdrachten. Voor docenten is er een uitgebreide docentenhandleiding met lessuggesties en nakijkmodellen. Daarnaast is er ook een handleiding voor taalmaatjes, en een uitspraakmodule.

Het programma bevat ook een oefenexamen, bestaande uit de 4 onderdelen lezen (digitaal), luisteren (digitaal), spreken (digitaal) en schrijven (op papier). Deze examensimulatie heeft vrijwel dezelfde lay-out als het echte examen.

Vanaf september 2015 is NL247 uitgebreid met het nieuwe onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Sinds 1 januari 2015 is dit een verplicht onderdeel voor zowel inburgeraars als staatsexamenkandidaten die inburgeringsplichtig zijn.

(Dit onderdeel is ook als los programma verkrijgbaar: NL247 ONA)

Demo

Neem voor een demonstratie op locatie contact met ons op.

Doelgroep

NL247 is voor inburgeringsplichtigen, zowel mannen als vrouwen. Het programma is geschreven voor mensen met taalniveau A1 die gealfabetiseerd zijn. Deelnemers die onder dit niveau zitten kunnen een voortraject volgen en dan aansluitend aan NL247 beginnen.

Voor het examen onderdeel KNS is er Ronduit Nederlands.

Doel

NL247 stoomt cursisten klaar voor het inburgeringsexamen. De cursisten verwerven (taal)vaardigheid om in de verschillende situaties te kunnen functioneren. Tevens verwerven zij kennis over deze situaties en inzicht in gespreks- en gedragsconventies, die bij de verschillende situaties in Nederland gebruikelijk (en/of wenselijk) zijn.

Voordelen

voor de deelnemer

 • Motiverend
 • Sluit aan bij directe leefomgeving
 • Veel visuele en auditieve ondersteuning
 • Kan veelal zelfstandig werken
 • Zelf in controle
 • Gebruiksvriendelijk leerportaal

voor de docent

 • Complete methode
 • Maatwerk kunnen leveren
 • Flexibel & direct inzetbaar
 • Geschikt voor heterogene groepen
 • Eindtoets bij ieder thema/li>
 • Tijdwinst door inzet e-learning
 • Voortgang inzichtelijk

Oefenexamen

NL247 bevat een oefenexamen waarmee deelnemers kunnen testen of zij klaar zijn voor het inburgeringsexamen. Meer informatie.