Nederlands Onder Anderen

Nederlands Onder Anderen (NOA) is een educatief programma om inburgeraars vertrouwd te maken met de Nederlandse samenleving. Het programma was oorspronkelijk bedoeld voor het profiel Maatschappelijke Participatie volgens de oude inburgeringsprocedure.

NOA is nu goed te gebruiken voor het verkrijgen van praktisch inzicht in de maatschappelijke aspecten van de Nederlandse samenleving.

De opzet van het programma volgt de beproefde blended learning methodiek van 247leren, een combinatie van film, e-learning, groepsbijeenkomsten en portfolio.

Nederlands Onder Anderen Alle taal die geleerd wordt in NOA is ontleend aan de praktijk van de inburgeraar met het profiel Maatschappelijke participatie. Dat betekent dat wat de inburgeraar leert en de praktijk waarin hij het geleerde kan gebruiken nauw met elkaar verbonden zijn. De methodiek van NOA bestaat daarom uit onderdelen die erop gericht zijn leren en de praktijk met elkaar te verbinden. Bovendien worden verschillende onderdelen ingezet die elkaar ondersteunen en versterken (blended learning).
  • E-learning
  • Groepslessen
  • Televisieserie
  • Praktijkopdrachten
  • Examenvoorbereiding
NB. Dit is een programma voor het oude inburgeringsexamen. Zoekt u een inburgeringsprogramma voor het huidige inburgeringsexamen, kijk dan naar NL247.

Demo

Neem voor een demonstratie op locatie contact op met onze accountmanager.

Doelgroep

Nederlands Onder Anderen is oorspronkelijk bedoeld voor inburgeraars met het profiel Maatschappelijk Participate (geen opvoedende taken en geen arbeidsplicht). NOA is nu goed te gebruiken voor het verkrijgen van praktisch inzicht in de maatschappelijke aspecten van de Nederlandse samenleving.

Doel

Alle werkvormen en opdrachten in NOA hebben tot doel de betrokkenheid bij verenigingen, vrijwilligerswerk en vormen van onbetaald werk te bevorderen. Het opzetten en versterken van sociale netwerken staat centraal.

Voordelen

  • De deelnemer kan veelal zelfstandig werken
  • Veel visuele en auditieve ondersteuning
  • Flexibel inzetbaar
  • Begin- en eindtoets bij iedere CP

Referenties

Download