Klaar voor de Start

Klaar voor de Start is een introductieprogramma gericht op inburgeraars en anderstaligen met een zeer beperkte kennis van de Nederlandse taal.

In het programma worden naast de grondbeginselen van het Nederlands ook een aantal elementaire computervaardigheden aangeboden.
Een combinatie van e-learning, filmpjes, praktijkopdrachten en groepsbijeenkomsten zorgt voor een gevarieerde en intensieve kennismaking met de Nederlandse taal.

Klaar voor de Start is uitstekend geschikt als aanloop naar het formele inburgeringstraject. Na afronding kan dit traject naar inburgering eventueel worden voortgezet met ons programma NL247.

Klaar voor de Start heeft een praktische aanpak, waarin een aantal concrete thema’s aan bod komt. :

 • Naar een nieuwe school
 • Huis en omgeving
 • Vervoer
 • Gezondheid
 • Werk
 • Feestdagen en vrije tijd
 • De basisschool
 • Gemeente

Demo

Doelgroep

Klaar voor de start is geschikt voor werkenden, werkzoekenden en opvoeders. In alle gevallen gaat het om deelnemers met een taalniveau onder A1.

Doel

Niet iedere inburgeraar kan zomaar beginnen aan het formele inburgeringstraject. Soms is het taalniveau te laag, soms is de werkwijze van de het inburgeringstraject onbekend, en soms heeft een inburgeraar al heel lang geleden of nog nooit onderwijs gevolgd.

Voor die inburgeraars is er Klaar voor de Start! Door het programma wordt de deelnemer optimaal voorbereid op een regulier inburgeringsprogramma. Behalve taal leert de deelnemer ook (zelfstandig) werken met de computer en in groepjes opdrachten doen in de praktijk.

Voordelen

 • De deelnemer kan veelal zelfstandig werken
 • E-coach helpt de deelnemer bij het gebruik van het programma
 • Werkt ook aan computervaardigheden
 • Ook geschikt voor alfa-cursisten

Referenties

Download