Klaar voor de Start

Klaar voor de Start is het eerste programma waarin inburgeraars en anderstaligen al vanaf taalniveau 0 taal leren en vaardigheden opdoen aan de hand van oefeningen in de praktijk. Zo bereidt de inburgeraar zich alvast voor op het werken aan cruciale praktijksituaties. Klaar voor de Start bestaat uit diverse media. De combinatie van e-learning, televisie, praktijkopdrachten en groepsbijeenkomsten zorgt voor een gevarieerde en intensieve voorbereiding op de inburgering.

Klaar voor de Start heeft een thematische aanpak, net als de CP’s. Aan bod komen de thema’s:

 • Naar een nieuwe school
 • Huis en omgeving
 • Vervoer
 • Gezondheid
 • Werk
 • Feestdagen en vrije tijd
 • De basisschool
 • Gemeente

Demo

Doelgroep

Klaar voor de start is geschikt voor werkenden, werkzoekenden en opvoeders. In alle gevallen gaat het om deelnemers met een taalniveau onder A1.

Doel

Niet iedere inburgeraar kan zomaar aan Cruciale Praktijksituaties werken. Soms is het taalniveau te laag, soms is de manier van werken aan CP’s te vreemd, soms heeft een inburgeraar al heel lang geleden of nog nooit onderwijs gevolgd.

Voor die inburgeraars is er Klaar voor de Start! Door het programma wordt de deelnemer optimaal voorbereid op een regulier inburgeringsprogramma. Behalve taal leert de deelnemer ook (zelfstandig) werken met de computer en in groepjes opdrachten doen in de praktijk.

Voordelen

 • De deelnemer kan veelal zelfstandig werken
 • E-coach helpt de deelnemer bij het gebruik van het programma
 • Werkt ook aan computervaardigheden
 • Ook geschikt voor alfa-cursisten

Referenties

Download